Coen Vermeeren

Cancel Cultuur aan de TU Delft

Schermafbeelding 2021-06-22 om 13.48.14

Studium Generale Delft haalt zijn beste lezingen offline

In het voorjaar van 2021 verwijdert Studium Generale van de TU Delft ineens en zonder aankondiging 15 van zijn meest bekeken lezingen van zijn Youtubekanaal. Niet alleen mijn lezingen maar ook die van Salomon Kroonenberg, emeritus hoogleraar van de TU. En dat terwijl ze er jarenlang op hadden gestaan. De vraag is waarom en waarom nu?

Laten we eerst kijken naar wie er allemaal zijn verwijderd. Op het eerste gezicht blijken het allemaal onderwerpen uit de top 30 best bekeken lezingen van SG Delft te zijn, dus over relevante zaken waar debat over is. Dit is de oorspronkelijke lijst van begin dit jaar:

Verwijderd zijn:

 1. The 9/11 Building Collapse – Richard Gage – 443.000 views – plaats 1;
 2. Er is nog niets aan de hand met het klimaat – Salomon Kroonenberg – 192.000 views – plaats 3;
 3. De Cyborgtoekomst van de Mensheid – Marcel Messing – 100.000 views – plaats 4;
 4. Hoezo, 5 voor 12? – Marcel Crok – 64.000 views, – plaats 7
 5. Hoe betrouwbaar is het Nieuws – Janneke Monshouwer en Cees Hameling – 33.000 views – plaats 8;
 6. SG Archief | Eerst Voeding, dan medicijnen – Gert Schuitenmaker – 27.000 views – plaats 12;
 7. De Nieuwe Wereld – alle 7 delen – Maarten Zweers 13.000 views – plaats 17, 26 e.v.;
 8. SG Archief | Unidentified Flying Objects – part 2 – Coen Vermeeren – 8100 views – plaats 22;

De nieuwe top 10 van vandaag, 22 juni…

 1. A New View on Gravity and the Cosmos – Erik Verlinde – 419.000 views;
 2. Dit kan niet waar zijn – Joris Luyendijk – 83,000 views;
 3. Patronen van Bedrog – Willem Middelkoop – 81,000 views;
 4. Gratis Geld – Rutger Bregman – 33,000 views;
 5. Zin en onzin van de energietransitie – Theo Wolters – 30,000 views;
 6. Healing the Earth – John D. Liu – 30,000 views;
 7. Thorium MSR – kernenergie zonder nadelen – 26.000 views;
 8. SG Archief | Geld komt uit het niets – Ad Broere – 21,000 views;
 9. Een Nieuwe Wereld – Herman Wijffels – 20,000 views;
 10. Mijn brein denkt niet. Ik wel – Arie Bos – 17,000 views.

mijn lezingen

Op zich is het opmerkelijk dat ze nu pas mijn lezingen over onbekende vliegende objecten offline halen. Ze stonden er namelijk al sinds 2010 op (eerst op een eigen server van de TU en later op Youtube). Deze goed bekeken lezingen verwijderen vier jaar na mijn ontslag is wel een bijzonder signaal. Zou het iets te maken hebben met de enorme buzz over ufo’s van de laatste maanden? Met het feit dat het Pentagon op 25 juni a.s. met nieuws over ufo’s komt? Ufo’s staan inmiddels in alle internationale media.

Over alles wat er nu naar buiten aan het komen is spreek ik al sinds 2010. Zo lang wil de TU Delft ook al dat ik daar mijn mond over hield. Zijn, nu blijkt dat ik gelijk heb, de lezingen daarom nu even snel verwijderd?

waarom?

Ja, de grote waarom-vraag, we moeten er naar gissen, want Studium Generale en de TU Delft laten bepaald niet het achterste van hun tong zien. Op mijn vraag waarom de lezingen offline zijn gehaald en wie dat had bedacht, kreeg ik – enigszins verlaat want er moest kennelijk even stevig over nagedacht worden – het volgende mailtje van het hoofd Studium Generale:

Subject: RE: Online lezingen
Geachte heer Vermeeren, 
Nogmaals excuus voor de vertraging.  Onlangs heeft Studium Generale wijzigingen aangebracht met betrekking tot de zichtbaarheid van enkele lezingen. De programma’s van Studium Generale zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Het delen van een eventuele opname (niet alles wordt opgenomen namelijk) via YouTube is een extra dienst die we verlenen voor onze doelgroepen, het is echter geen verplichting en Studium Generale behoudt het recht om redactie te voeren op de inhoud die we delen uit het heden én verleden. Met de meest recente wijzigingen kiezen wij ervoor om andere programma’s beter te belichten. U kunt de betreffende lezingen hier downloaden voor eigen gebruik. De link is 14 dagen geldig. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Met vriendelijke groet, Yannick Servais 

Dat je de lezingen van een ontslagen werknemer offline haalt is in de ogen van sommigen wellicht nog enigszins te begrijpen – hoewel, waarom dan pas na vier jaar? – maar het gaat wel heel erg ver om zelfs de lezing van een eminente hoogleraar van de TU Delft te verwijderen. Laten we eens kijken wat daar dan achter zou kunnen zitten…

prof.dr.ir. Salomon Kroonenberg en de klimaatdiscussie

Zelfs de lezing van de zeer bekende Delftse hoogleraar prof. dr. ir. Salomon Kroonenberg (hij schreef de bestseller: De Menselijke Maat) over het klimaat is dus verwijderd. Dat moet ik even toelichten. Ik had zijn lezing in 2016 geprogrammeerd samen met 9 andere lezingen in een serie over het klimaat. Van die serie van in totaal 10 lezingen (waarvan er uiteindelijk 8 lezingen online zijn gezet) waren er slechts 2 die je kritisch ten aanzien van de consensus over het klimaat zou kunnen noemen. De heren Kroonenberg en Marcel Crok (wetenschapsjournalist) hebben daar namelijk een andere wetenschappelijke visie op. Zij hielden in hun beider lezingen een inhoudelijk betoog – net als alle anderen in de serie – “zonder tegengeluid” tijdens de lezing zelf. Kroonenberg/Crok waren dus “het tegengeluid” binnen het klimaatprogramma van Studium Generale in 2016. Het resultaat na 4 jaar online aanwezigheid was:

 • Er is nog niets aan de hand met het klimaat – Salomon Kroonenberg – 192.000 views;
 • Hoezo, 5 voor 12? – Marcel Crok – 64.000 views.

Deze uiterst succesvolle lezingen zijn nu dus verwijderd. De andere zes (consensus) sprekers in deze serie waren in volgorde van aantal views (januari 2021):

 • Rekenen aan het Klimaat – Pier Siebesma – 3.700 views;
 • CO2 en de zeespiegel – Appy Sluijs en Joep Storms – 3.400 views;
 • Geo-Engineering en Klimaat – Herman Russchenberg – 2.100 views;
 • Omgaan met Klimaatverandering – Pier Vellinga – 1.500 views;
 • De zeespiegel stijgt – Riccardo Riva en Roderik van de Wal – 850 views;
 • Justic And Climate Change – Bhnam Taebi – 350 views;

De wetenschappelijke consensus is dus duidelijk een orde ‘minder populair’ op Youtube dan de nuance, maar deze zes lezingen mogen nu dus wel online blijven staan. We kunnen concluderen dat de reden voor de verwijdering van Crok/Kroonenburg in elk geval niet was omdat ze ‘te oud’ waren, noch omdat ze ‘niet populair genoeg’ waren. Het lijkt er dus op dat de enige reden is dat ze ‘niet passen in het door de TU Delft gewenste narratief’. Het heeft dus te maken met de inhoud en/of met de sprekers, want waarom zou je anders je meest succesvolle producten weggooien? Dit is per definitie CENSUUR.

‘Als het consensus is, is het geen wetenschap: als het wetenschap is, is het geen consensus’ 

9/11

En dan hebben we natuurlijk nog de meest succesvolle SG-lezing aller tijden, de lezing die al jaren – o, afgrijzen – op plaats 1 stond: 9/11 en het instorten van de gebouwen in New York. Bijna een half miljoen views van de lezing van de Amerikaanse architect Richard Gage (1000 man in de zaal waarvan 700 studenten en 2300 mensen die live online meekeken toen) en hij stond al meteen vanaf 2015 bovenaan in de lijst. Tja, feiten zijn feiten.

Er waren geen “tegengeluiden” bij de lezing zelf omdat de 20 hoogleraren, die allemaal waren uitgenodigd om hun visie op de gebeurtenissen te geven en met hem in debat te gaan, geen van allen wilden (durfden?) komen. Ik schreef er een heel dik boek over: 9/11 Complex.

klasse!

Ik vond het overigens getuigen van universitaire klasse van de TU Delft dat deze zware inhoudelijke en technisch onderbouwde kritiek op het officiële narrratief over 9/11 al die jaren op de website van de TU (via Studium Generale) mocht blijven staan. Waarom deze dan nu, na zo’n lange tijd, verwijderen? Vinden we het antwoord in de mail van Hoofd SG Servais of is dit ook gewoon CENSUUR?

’tegengeluid’

Overigens is dit nog altijd een groot compliment aan mijn adres: deze top 10 bevat nu – zelfs 4 jaar na mijn vertrek – nog altijd 7 lezingen die ik zelf georganiseerd heb. Van de top 30 zijn er dat op dit moment 16 en dat waren er voor de zuiveringen van 2021 maar liefst 22. Ja, Vermeeren had een uitstekende neus voor relevantie en interesse bij de studenten. Maar de reden voor mijn ontslag was – behalve dat ik zelf lezingen gaf, o, afgrijzen – dat ik alleen lezingen “voor eigen parochie” programmeerde en “geen tegengeluid” organiseerde.

En dat is inderdaad, zoals u inmiddels gezien heeft, opmerkelijk. Want hoewel er op de TU Delft al vanaf het moment dat Studium Generale onder mijn leiding succesvol werd wordt geroepen dat er “altijd een tegengeluid” moet worden georganiseerd bij een lezing, geldt dat kennelijk nooit voor de lezingen die in lijn zijn met het gewenste narratief van de TU Delft. En overigens opvallend genoeg ook niet voor o.a. de heren Middelkoop en Luyendijk uit de SG Delft top 10 – lezingen die respectievelijk 1000 en 1800 mensen fysiek naar de TU Delft trokken – en zeer goed online scoren – en die beide ook systeemkritiek laten horen.

Cancel Cultuur

Je vraagt je dus inderdaad af wat de criteria zijn voor het cancellen van bepaalde lezingen en andere niet. Willekeur, Onwetendheid of Agenda? Alle drie zijn overigens buitengewoon verontrustend. Spreken we hier simpelweg van het verwijderen van “een paar oude lezingen” om plaats te maken voor andere? Of zoals Servais zegt, naar goed Orwelliaans gedachtengoed: “redactie van de inhoud…”… Ja? Wat voor redactie dan? Welke lezingen dan, waarom en door wie wordt er geredacteerd?

En daarmee lijken we dus inderdaad aangekomen te zijn op het gevaarlijke terrein van De Censuur, of zoals dat zo mooi heet in 2021; de Cancel Culture. Zijn dit inderdaad daden van zuivering? Wordt hier de geschiedenis herschreven? Is er een nieuwe Inquisitie opgetuigd?

Naar mijn idee is hier in alle gevallen sprake van een wetenschappelijke doodzonde en het lijkt erop dat dit een heel groot maatschappelijk probleem aan het worden is. Een uiterst gevaarlijke ontwikkeling zelfs, als ook gerenommeerde hoogleraren met een andere wetenschappelijke kijk op de zaken hun verhaal niet meer mogen doen – 1984 – en letterlijk uit de boeken worden verwijderd.

wob-verzoek

Ik besloot om die reden op 19 mei 2021 toch maar eens een Wob-verzoek te doen met o.a. de volgende vragen:
 • wat zijn de redenen geweest om bovenstaande lezingen(series) te verwijderen?
 • waarom werden de lezingen nu, begin 2021, verwijderd en niet eerder?
 • welke critera werden er gehanteerd bij het bepalen welke lezingen er van het Youtubekanaal van Studium Generale Delft verwijderd moesten worden?
 • wie heeft/hebben het initiatief genomen om deze lezingen te verwijderen? 
 • welke definitie van “controversieel” is daarbij gebruikt of welke andere grondslagen en hoe is dat op elke individuele lezing toegepast ? 
 • welke definitie van “weerwoord” is gebruikt bij de overwegingen voor het verwijderen van een aantal lezingen en hoe past die bij de nog altijd online staande lezingen uit dezelfde tijd als de verwijderde lezingen, waar ook geen “weerwoord’ te horen is?
 • is de uiteindelijke beslissing voor het wel of niet verwijderen van een lezing een individuele geweest of is er in een sectie, groep of bestuur over gedelibereerd en zo ja, door wie dan precies? 
 • wat waren de argumenten om de hierboven genoemde lezingen van Erik Verlinde, Joris Luyendijk, Willem Middelkoop, alle andere sprekers uit de serie over het klimaat uit dezelfde tijd als Crok en Kroonenberg, Ad Broere, Leendert de Vries en Bert Thurlings NIET te verwijderen?
 • waarom zijn de sprekers van de verwijderde lezingen niet van tevoren hierover geïnformeerd?

De TU – met in de CC het voltallige College van Bestuur – komt opvallend genoeg al heel snel met een officiële reactie:

“Uit interne navraag is gebleken dat het management van Studium Generale een aantal
lezingen van het openbare gedeelte van het YouTube-kanaal van Studium Generale heeft
verwijderd. De wens om met het aanbod van online lezingen beter aan te kunnen haken bij
de studentendoelgroep van Studium Generale is daarbij van doorslaggevende betekenis
geweest. Studium Generale is van mening dat de verwijderde online lezingen niet of minder goed aansluiten bij de gewenste doelgroep, waarbij verder van belang is dat de lezingen gedurende lange tijd (circa 5 jaar) online hebben gestaan. De verwijderde lezingen zijn overigens nog toegankelijk voor degenen die beschikken over een account voor Studium Generale op het YouTube-kanaal.”

Aha… “…de gewenste doelgroep”… Dat is veelzeggend. Net zo veelzeggend is het  argument van de verjaring die, zoals gezegd, slechts geldt voor bepaalde lezingen en dus kennelijk en nadrukkelijk voor anderen niet…

In elk geval is duidelijk dat er geen enkel antwoord komt op de door mij gesteld vragen. Dat is omdat daarover, aldus de TU, “geen documenten” gevonden zijn. Wel wordt er nog bij gezegd dat er zes sprekers van verwijderde lezingen een mail naar de TU Delft hebben gestuurd en dat die allemaal hetzelfde antwoord gekregen hebben als ik: géén.

Over feiten hoeven we het al helemaal niet meer te hebben. Met dergelijke praktijken dient de vraag zich aan of universiteiten nog wel ten dienste staan van de samenleving.

“Welkom bij de TU Delft, waar iedere mening telt, zolang het ook maar onze mening is!”

Het is vandaag 22 juni 2021: Welkom op de website van de TU Delft:

Ja, er komen nog hele bijzondere tijden aan.

Meest gelezen

Gerelateerde boeken

Artikelen

Contactformulier

Of mail naar [email protected]

Coen Vermeeren geeft sinds 2012 wereldwijd lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Tevens is Coen te benaderen als dagvoorzitter bij congressen en als moderator bij paneldiscussies.