Coen Vermeeren

Vrije Energie niet langer Verborgen Energie

tweeluik vrije energie

Vrije Energie niet langer Verborgen Energie

We leven in een hele gekke tijd. Vooralsnog denk ik dat we naar een betere gaan, gekker kon ook eigenlijk niet. Iedereen krijgt op dit moment de gelegenheid om de rode pil te nemen… Dat is een eigen keuze inderdaad, maar de omstandigheden om gestimuleerd te worden om dat te doen, zijn nu op zijn zachtst gezegd – IDEAAL!

Voor wat vrije energie betreft is het ook een tijd om de red pil te nemen. Dit is een tijd waarin dat naar buiten zou kunnen komen. zou MOETEN komen, want het wordt hoog tijd. Onbeperkte Schone Energie. Niet alleen Tesla is er ons 100 jaar geleden in voorgegaan – en vervolgens onderdrukt,  menig uitvinder trad in zijn voetsporen, sommigen met vergelijkbare techniek, anderen op een heel ander spoor. Er speelt op dit moment heel erg veel op dat gebied. Helaas wordt dat voor de meesten van ons Verborgen gehouden. Reden voor mij om de beide boeken Vrije Energie en Verborgen Energie te vertalen naar het Nederlands.

Waarom is dat belangrijk

Alles in de wereld draait om macht en controle, waarbij geld vaak geen doel maar een middel is. Voor de meesten van ons is geld het doel, simpelweg omdat we meestal niet de leukste baan in de wereld hebben en er nooit genoeg voor krijgen om van te kunnen leven. Dat is een bewust geconstrueerd model en daar is veel over te vinden. Bijvoorbeeld bij de uitstekende onderzoeker en econoom Ad Broere.

Voor degenen die al meer dan genoeg geld hebben, schijnt het vreemd genoeg ook nooit genoeg te zijn. De immens rijke bankier J.P. Morgan was een eeuw geleden de geldschieter van Nikola Tesla. Todat Tesla de euvele moed had om een machine te ontwerpen die de oneindige hoeveelheden energie in ‘het weefsel van de ruimtetijd’ wist aan te boren en gratis ter beschikking te stellen aan iedereen op de planeet. Toen was het genoeg voor Morgan. Tesla stierf miskend en alleen, berooid en belachelijk gemaakt. Dat we met de meer dan 500 patenten van hem op het gebied van elektromagnetisme dagelijks in de wereld geconfronteerd worden, dat weten we niet meer. Niet in de laatste plaats omdat de wetenschap het bijna nooit over Tesla heeft. En dat ondanks dat hij de meeste huidige wetenschappers in genialiteit ver achter zich laat…

De wetenschap

De ‘wetenschap’ zegt dat vrije energie onzin is. Het bestaat niet en ze noemen iedereen die zich er mee bezighoudt een ‘gekkie’. En dan roepen ze op zeer geleerde wijze ‘perpetuum mobile‘ en kijken daarbij zeer voldaan. Behalve dat ze dan laten zien dat ze twee woorden Latijn kennen, is het grootste doorkijkje dat ze werkelijk geen idee hebben hoe het hele universum werkt. Ik vraag hen dan altijd waar het universum vandaan komt – ofwel, wat zat er voor de Big Bang? – of waar de energie vandaan komt die een electron al 14.000.000.000 jaar om de kern van het atoom laat draaien. Wat is energie eigenlijk? Dat zijn hele lastige en onbeantwoorde vragen en het wordt scholieren en studenten afgeraden die vragen te stellen omdat anders de docent en de professor in verlegenheid worden gebracht. Wie het toch doet, heeft weinig kans op een ‘academische carrière’. En zo blijft het sprookje van ‘er bestaat geen vrije energie’ in stand. Iedereen is daar het slachtoffer van.

Mijn eigen ervaring met een vrije-energiemotor

In 2010 werd ik benaderd door een (wel wakkere) collega van de TU Eindhoven. Of ik voor geïnteresseerden in Delft een zaal wilde regelen om een vrije-energiemachine te demonstreren. Natuurlijk! Als het werkt, dan werkt het immers… Technici zijn meestal niet zo moeilijk. Het filmpje is online nog te vinden als je zoekt op ‘Yildiz Delft’, of klik hieronder:

Het bijzondere aan deze vrije-energiemachine is dat hij ‘loopt’ op louter en alleen magneetkracht. Hij gebruikt geen enkele brandstof of stroom. Ofwel, er gaat geen energie in, maar er komt wel energie uit. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want er gaat wel degelijk energie in, alleen kan deze energie nog niet door de huidige wetenschap worden verklaard en beschreven – laat staan gemeten. De energie komt uit ‘het weefsel van tijd en ruimte’, wordt wel gezegd. Het is een poëtische omschrijving omdat we er nog geen ‘taal’ voor hebben. Tenminste, wij niet, veel uitvinders waaronder Nikola Tesla en Viktor Schauberger wel.

De traditionele wetenschap beweert dus dat een vrije-energiemachine niet kan bestaan – het is een ‘perpetuum mobile’ (altijddurende beweging) – maar hier stond er dus eentje in 2010. Denkt u dat de wetenschappelijke elite die er niet bij was enthousiast was? Nee, want de natuurkundige wetten zijn ‘heilig’. De schandpaal, pek-en-veren, ridiculisering…

Stoommachine wetenschap

Nu is het zo dat die natuurwetten zijn opgesteld in de tijd van de stoommachine en daarna nooit meer veranderd. Maar een stoommachine is wat we noemen een ‘gesloten systeem’ – een ketel water en een berg brandende kolen of hout daaronder – en daar functioneren die wetten inderdaad uitstekend. Moderne energiecentrales werken er nog altijd mee.

Vrije energie of nulpuntsenergie is echter energie die overal in het universum aanwezig is in wat we noemen ‘het vacuüm van de ruimte’. Er is zo ongelooflijk veel van  – een vingerhoedje vacuum heeft zoveel energie dat al het water op Aarde aan de kook kan worden gebracht – dat eigenlijk alleen de vraag overblijft hoe we daar op een gecontroleerde manier gebruik van zouden kunnen maken. Daarvoor is dus een machine nodig. Niemand minder dan Nikola Tesla (1856-1943), misschien wel de belangrijkste ingenieur die ooit geleefd heeft, werkte al met vrije energie die hij ‘Radiant Energy’ noemde. Zijn grootste droom was gratis beschikbare energie voor iedereen en overal op Aarde. Die droom is dus 100 jaar geleden niet gerealiseerd omdat hij zwaar werd tegengewerkt. Zijn financier J.P. Morgan zou gezegd hebben: “Als ik er geen meter tussen kan zetten, dan wil ik het niet.” Het ging dus om geld. Morgan zou ervoor zorgen dat Tesla altijd geld tekort kwam (doet u dat aan iemand aan denken?) en toen het erop aan kwam, stopte hij het project.

Omdat vrije energie overal aanwezig is betreft het een ‘open systeem’. De natuurkunde heeft daar nog onvoldoende wiskunde of een model voor ontwikkeld en men concludeert onterecht dat het daarom niet bestaat. Erover praten is zelfs een wetenschappelijke doodzonde die bestraft wordt met ‘excommunicatie’. Het mooie echter aan techneuten (ten opzichte van theoretici) is dat ze een machine gewoon willen zien werken en zich daarna pas zorgen maken of en hoe dat precies kan.

Dat gebeurde dus op dat moment met de studenten en wetenschappers in Delft in 2010. Het zou vandaag in 2020 niet meer kunnen, want de universiteit wil geen ‘ander geluid’ laten horen. Sommigen stellen voor om onze universiteiten maar beter ‘musea’ te noemen. De aanwezigen bij de demo zijn er waarschijnlijk ook niet mee verder gegaan, of hooguit, als ze slim zijn, in volledige stilte.

Social Media en wat er toen gebeurde

De Yildiz-machine werkte dus prima en mocht na de presentatie geopend worden zodat iedereen kon zien wat erin zat. Techneuten worden daar altijd helemaal blij van. Er zaten inderdaad alleen slim gerangschikte magneten in en een klein doosje, een regeleenheid, die zorgde voor de juiste omzetting van de vrije energie naar de mechanische arbeid van de propeller. Het was dus een werkende vrije-energiemachine, vandaar dat je op het filmpje zoveel vrolijke gezichten ziet. Dat er in het doosje accu’s zaten werd snel ontkracht. Die accu’s zouden niet groot genoeg zijn geweest voor het uitgangsvermogen van de propellor: zo krachtig en zo lang. Bovendien had mijn Eindhovense collega de inhoud van het doosje eerder wel mogen zien, aangezien hij langdurig had gewerkt met de uitvinder en zijn vertrouwen genoot.

Dat de uitvinder niet wilde dat anderen de inhoud konden zien, had te maken met ‘geld’. Begrijpelijk, want als je al je arbeid, vernuft en vaak heel veel eigen geld hebt gestoken in jouw uitvinding, dan ben je bang dat anderen ermee aan de haal gaan. Wie Vrije Energie en Verborgen Energie leest, weet dat die angst vaak niet onterecht is. We moeten als mensheid echter verder en we hebben dus niet veel tijd meer te verliezen aan een verouderd winstmodel, waarbij de winst meestal voor enkelen is en de rekening voor de rest. En laten we ook de planeet niet vergeten…

Toen het filmpje het internet had bereikt werd de TU platgebeld. Positieve en negatieve reacties bereikten het college van bestuur en ik moest mij melden: hoe het mogelijk was dat de TU werd geassocieerd met ‘pseudowetenschap…’ Nadat ik het één en ander had uitgelegd over de aanleiding en de aanwezige hoogleraren en studenten was men enigszins gerustgesteld maar vooral omdat men hoopte dat het snel een zachte dood zou sterven.

Er zat een staartje aan de demo

Voor mij persoonlijk was de demonstratie ook om een andere reden geslaagd. Nadat ik namelijk iedereen had welkom geheten en het woord had gegeven aan mijn Eindhovense collega, begaf ik mij in het publiek. Ik werd benaderd door iemand van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (de meest theoretische faculteit van de universiteit) die vroeg: “Meneer Vermeeren, dit is interessant, waarom organiseert u dit?” Op mijn hoede zijnde vanwege het officiele ‘wetenschappelijke’ paradogma legde ik uit dat machines die werken altijd onderzocht moeten worden, ook als ze prestaties leveren die officieel niet kunnen… Ik kreeg een opvallende antwoord: “Wij werken hier ook aan, maar wij vertellen dat niet.

Wetenschappelijke gijzeling 

Die uitspraak bleef hangen bij mij, maar door de druk die ik van bovenaf had gekregen om dit soort zaken niet meer te organiseren, duurde het een half jaar voordat ik hem opzocht. In een openhartig gesprek legde hij mij uit dat hoogleraren van de TU geloven dat vrije energie bestaat, maar dat nooit tegen elkaar, laat staan naar buiten toe zouden toegeven. De reden daarvoor is pure angst. Onze systemen, zei hij, zijn uitermate geschikt om mensen onder druk te zetten en te sturen. Dat daarbij de hele wereld slachtoffer is, maakt voor het individu meestal geen verschil. Als er gekozen moet worden tussen braaf meelopen en wetenschappelijk succes genieten, of praten over wezenlijke zaken en vervolgens geridiculiseerd en ontslagen worden – of erger – dan is die keuze vaak snel gemaakt. Het is een wetenschappelijke gijzeling zou je kunnen zeggen.

Onnodige klimaathysterie

Op dit moment zie ik – behalve nu de coronacrisis – de hopeloze discussie in Nederland over het klimaat en de miljarden kostende ‘oplossingen’ met lede ogen aan. Dat is de reden dat ik besloot de twee uitstekende boeken van Jeane Manning over haar al meer dan 30 jaar durende onderzoek naar de wereld van de vrije energie te vertalen. De boeken gaan over uitvinders en hun ervaringen en zijn voor bedoeld voor iedereen – leken en professionals – die vrije energie voor de wereld gerealiseerd wil zien. Ze zijn niet technisch maar vooral beschrijvend. Je krijgt een perfect inkijkje in de wereld rond de ontwikkeling van vrije energie.

Het eerste boek Vrije Energie laat zien dat er al immens veel ontwikkelingen waren en zijn die onze energievoorziening overvloedig, werkelijk duurzaam en betaalbaar kunnen maken. Feitelijk betaal je dan alleen het apparaat, want de energie is universeel en kost niets. Het Engelstalig boek is uit 2009 maar nog altijd uiterst actueel. In de vertaling hebben we het boek ge-update en er wat belangrijke commentaren bij gezet.

Het boek Verborgen Energie gaat door op het eerste boek en beschrijft de zoektocht van Manning en haar collega Susan Manewich van de afgelopen paar jaar. De uitvinders hebben niet stilgezeten, gelukkig, maar worden nog wel altijd tegengewerkt. Het boek laat zien wat er voor nodig is voordat wij allemaal vrije energie daadwerkelijk in de wereld kunnen realiseren.

Wapens

De natuurkunde achter de vrije energiemachines is uiteraard universeel. Dat betekent dat energie (energie is neutraal) niet alleen voor positieve maar ook voor negatieve doeleinden kan worden gebruikt. Met andere woorden, de technologie is geschikt voor het maken van hele zware wapens. En dan moet u denken aan wapens die de atoombom reduceren tot een knalerwt… Tesla wist dat en het was een van de redenen dat hij zijn ideeën niet opschreef. De mensheid moet er eerst klaar voor zijn en dat vereist dan eerst een noodzakelijk spiritueel en collectief ontwaken.

Laat het precies NU de tijd zijn voor dat wakker worden!

Alleen een verlichte mensheid is in staat om dergelijke technologie ook moreel en ethisch verantwoord uit te rollen. Ik denk dat de crises in de wereld – corona op dit moment, maar verder economisch, monetair, religieus, ecologisch, politiek, moreel – aangeven dat we daar inmiddels wel aan toe zijn. We hebben ook echt geen andere keus meer.

Groot voordeel is echter ook dat het onze gezondheidszorg gaat verbeteren. Dat wordt in de beide boeken beperkt uitgewerkt maar daarover zijn alle uitvinders het eens. Immers het gaat hier over frequenties. Alles in het universum trilt. Ziekte is een trilling en met een andere trilling kan een ziekte genezen worden: onbalans wordt in balans gebracht. En dan heb ik het nog niet eens over het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, vervuiling van lucht, land en water, ziekten aan hart, longen en andere organen, smog, olierampen… enfin u snapt wat de winst gaat worden voor de mens en de planeet. Ook de windmolens die vogels hakselen en insecten doden en het hele landschap (ook op zee) verpesten…

Iedereen die denkt dat dit normaal is moet de boeken zeker niet lezen!

Ook kernenergie, waar nu weer heel hard om wordt geroepen, kan naar het museum. Etc. U begrijpt dat er weerstand ontstond toen Nikola Tesla zijn ideeën aan de ‘elite’ van zijn dagen voorlegde. Die weerstand is niet kleiner geworden, maar moet wel weg.

Wat kunnen wij doen?

De benodigde veranderingen komen echter niet meer van bovenaf. We kunnen niet van de systemen die verantwoordelijk zijn voor de rotzooi waarin we terecht zijn gekomen, verwachten dat ze die met nog meer van hetzelfde gaan oplossen. We moeten dat zelf doen, samen.

De benodigde verandering moet dus eerst gedragen worden door zoveel mogelijk individuen in onze samenleving. De twee boeken zijn dan ook bedoeld voor alle mensen, jong en oud, die niet kunnen en willen geloven dat de voorgestelde klimaatmaatregelen werkelijke oplossingen bieden voor de energiecrisis waarin de wereld is gebracht.

Ze zijn bedoeld voor jongeren die het gevoel hebben dat de discussie die over hun hoofden wordt gevoerd een non-discussie is. Bedoeld voor de ouderen die niet kunnen geloven dat alles waar zij zo hard voor gestreden hebben – vrijheid en welvaart – aan hun kinderen en kleinkinderen onthouden zal worden. We moeten ons eerst een andere toekomst wensen, maar moeten dan wel weten dat zo’n toekomst ook daadwerkelijk haalbaar is. Veel hangt af van hoe we onze maatschappij willen inrichten. Of we de welvaart eerlijk willen verdelen. Of we de vernietiging van de natuur daadwerkelijk willen stoppen. Of we een einde aan olie- en andere grondstoffenoorlogen willen. Vrije Energie is daarbij in alle opzichten van doorslaggevend belang.

Vrije energie is Vrijheid

Vrije Energie laat heel goed zien dat het woord ‘vrij’ in Vrije Energie uitstekend gekozen is. Het is namelijk vrij van kosten, vrij van vervuiling, vrij van rechten. Het geeft letterlijk vrijheid want ook de grote netwerken zijn niet langer nodig. Vrije Energie is schaalbaar van groot tot zeer klein. Het past dus in je huis en in je auto. Daarmee wordt iedereen onafhankelijk van de waan van de brandstofprijs, de netwerken, de energieleveranciers, de transporteurs van energie etc. U weet inmiddels heel goed wat vrij van kosten betekent als u zich realiseert hoeveel % van uw inkomen naar energie en transport gaat – gas, stroom, hout, benzine, diesel – en het zit ook in alle producten die u koopt!

Dat dat niet minder gaat worden, wordt u niet uitgebreid vertelt als men u dwingt het gas af te koppelen en een heel dure lawaaiige warmtepomp aan te schaffen… Het is niet nodig, nogmaals, maar u begrijpt wederom waar de weerstand zit. Het wordt niet voor niets ‘ontwrichtende technologie’ genoemd. De wereld gaat veranderen. Ik denk helemaal ten goede, maar er zullen wat zaken anders georganiseerd moeten gaan worden. Bepaalde beroepen zullen verdwijnen, een paar hele grote bedrijven – multinationals – zullen hun producten moeten gaan aanpassen of houden op te bestaan. Maarja, hebben we daar niet allemaal belang bij? Bent u er aan toe?

Het woord Vrij in vrije energie geeft ook en vooral aan dat het ons energetisch vrijmaakt van alles wat ons niet meer dient.

Vrije Energie is Onze Energie

We hopen dat de twee boeken over vrije energie kunnen bijdragen aan het benodigde Veld dat we samen kunnen creëren en dat nodig is voor een Nieuwe Wereld van overvloed, schoonheid en vrijheid in alle opzichten. Dat veld maakt dat als het voldoende versterkt is dat iedereen – ook wetenschappers en bedrijven – vanzelf bij deze nieuwe informatie kunnen. Dingen gaan dan bewegen. Wie dat niet gelooft moet eens googlen op ‘honderste-aap-effect’ en dan begrijpt u wat ik bedoel. Dat concept is voldoende wetenschappelijk aangetoond – onder andere door Rupelt Sheldrake. Begrijpt u nu dan ook dat zijn TED-Talk een ban kreeg?

Yildiz?

Over de motor van Yildiz horen we helaas nog maar weinig. Financiering om een degelijk werkend prototype te maken en dat daarna op te schalen naar serieproductie is een heel kostbaar traject. Iets dat je niet alleen kunt. Als een uitvinder daarbij nog eens grote moeite heeft om zijn uitvinding (deels) uit handen te geven uit angst om er te weinig aan te verdienen of omdat deze daarna zal worden opgeborgen in stoffige archieven, maakt dat we als mondiale samenleving heel snel moeten besluiten dit gezamenlijk aan te pakken. Misschien is het een lichtpuntje in de huidige coronacrisis dat één ding vaststaat: de wereld zal hierna nooit meer dezelfde zijn. Het oude paradigma van schaarste kan juist nu worden losgelaten om een nieuw paradigma van overvloed – voor iedereen en niet slechts de happy few – te omarmen. Zoals altijd is de keuze aan ieder van ons.

Meer over de boeken en de schrijvers vindt u bij OBELISK BOEKEN.

Als u bestelt in de boekenshop op deze site helpt u mijn werk ook!

Alle goeds, blijf gezond en help mee het Veld te creëren voor de Nieuwe Wereld. De Engelse uitdrukking NEVER WASTE A GOOD CRISIS geldt immers ook voor ons. De tijd is NU en we dragen allemaal bij… of niet – we hebben een keuze.

Meest gelezen

Gerelateerde boeken

Artikelen

Contactformulier

Of mail naar [email protected]

Coen Vermeeren geeft sinds 2012 wereldwijd lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Tevens is Coen te benaderen als dagvoorzitter bij congressen en als moderator bij paneldiscussies.