Coen Vermeeren

Andreas von Bülow – oud minister van Duitsland – over 9/11

Schermafbeelding 2017-08-30 om 19.25.50

Andreas von Bülow

Vorig jaar interviewde ik oud-minister van Technologie van Duitsland, Andreas von Bülow over 9/11. Het interview met deze goed ingelichte en uitgesproken man vond plaats in het legendarische Grandhotel Petersberg in Königswinter, vlakbij Bonn. Een bijzondere en historische plek, waar de groten der Aarde bijeenkwamen (vooral toen Bonn nog hoofdstad was van West-Duitsland) en waar, naar men mag aannemen, menig voor de wereld relevant politiek gesprek gevoerd werd.

Andreas von Bülow komt uit een oud adellijk geslacht van militairen uit Pruisen, militairen die nog tegen Napoleon hebben gevochten bij Waterloo. Je voelt je op dat moment onderdeel van de Aardse geschiedenis, toegang krijgend tot het grotere plaatje.

Von Bülow is een man die zich reeds in 2003 (!) openlijk uitsprak in zijn boek Die CIA und der 11, over de werkelijke toedracht van 9/11. En dat op een moment dat iedereen nog volledig in het duister tastte over de vele vraagtekens naar en de ware toedracht van en omstandigheden rond 9/11. Een tijd dat iedereen nog overtuigd was van de integriteit van het grote en ‘vredelievende’ Amerika. Het Amerika dat ons van die Duitsers, de mensen van het soort van von Bülow, had bevrijd…

Andreas von Bülow (Dresden, 17 juli 1937) is Duits publicist en oud-SPD-politicus. Hij was mede verantwoordelijk voor de ontmanteling van de Oost-Duitse geheime dienst, de Stasi. De uit de adellijke familie Von Bülow stammende Andreas is gepromoveerd jurist. Van 1969 tot 1994 lid van de Bundestag, van 1976 tot 1980 staatssecretaris van Defensie en van 1980 tot 1982 minister van Onderzoek en Technologie.
Na zijn politieke loopbaan heeft hij zich toegelegd op het schrijven van politieke werken, met name over geheime dienstzaken. Critici verwijten hem zich daarbij te hebben overgegeven aan complottheorieën…

Maar ja, wat is een complottheorie, anders dan een theorie die een complot probeert te duiden? Je zou hem dus veel beter een complotonderzoeker of complotbeschrijver kunnen noemen. In elk geval zou je hem een complotonderschrijver kunnen noemen, iemand die het bestaan van complotten onderschrijft, niet ontkent.

Iemand die namelijk ontkent dat er complotten bestaan in de wereld – en altijd hebben bestaan, zolang de mensheid zich over deze planeet begeeft – die ontkent de realiteit. Dat is dus een complotontkenner.

Een complotontkenner – is iemand die niet in de realiteit staat, iemand die de werkelijkheid van samenzweringen ontkent en daardoor een belemmering is voor de stroom van vrije informatie, het onderzoeken van de objectieve werkelijk en de ontwikkeling van de mensheid in de richting van een constructieve planetaire samenleving tegenhoudt.

Von Bülow hoort daar nadrukkelijk niet bij. Je mag stellen dat hij rond de bewustwording van de politiek realiteit en in het bijzonder 9/11 zijn steentje meer dan heeft bijgedragen. Zijn uitlatingen rond 9/11 en zijn openlijke bedenkingen over de rol van de VS en het vrije Westen, maakten dat hij bloot stond aan grote kritiek. Dat stelde hem diep teleur en maakte hem enigszins cynisch. Dat maakte wellicht dat hij niet uitermate positief is over de nabije en verre toekomst.

Tijdens ons gesprek na het interview vroeg ik hem wat hij zijn kinderen en kleinkinderen vertelt over de wereld, over de ervaringen van hun vader en opa… Zijn nageslacht is, vertelde hij, net als de meeste mensen vandaag de dag, volledig gepreoccupeerd, slecht geïnformeerd, derhalve weinig op de hoogte en daarmee vooral zeer beperkt geïnteresseerd. Nog voldoende werk aan de winkel dus.

Om de geschiedenis niet te hoeven herhalen als mensheid is het van groot belang deze oprechte ziel te aanhoren, zijn informatie tot je te nemen, te wegen en het vervolgens te delen. Deze man is een grootheid: zijn kennis en ervaring uniek en zijn lef als politicus uit een historisch geslacht, met een onberispelijke staat van dienst, ongeëvenaard.

  • Das Bülow-Papier. Strategie vertrauenschaffender Sicherheits-Strukturen in Europa Wege zur Sicherheits-Partnerschaft, Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-821-81050-5
  • Im Namen des Staates, Piper Verlag GmbH, München 2000, ISBN 3492230504
  • Die CIA und der 11. September, Piper Verlag GmbH, München 2003, ISBN 3-492-04545-6
  • DVD: Die Lügen um 9/11, Kai Homilius Verlag, Berlijn 2009, ISBN 978-3-89706-204-7

Meest gelezen

Gerelateerde boeken

Artikelen

Contactformulier

Of mail naar [email protected]

Coen Vermeeren geeft sinds 2012 wereldwijd lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Tevens is Coen te benaderen als dagvoorzitter bij congressen en als moderator bij paneldiscussies.