Take me to your leader… Gevleugelde klassieke woorden, maar wie is onze
leider? De Verenigde Naties? De sterksten van deze wereld? Dan kijken we dus naar New York (U.N>) en Washington (Pentagon).

Er circuleert nu een filmpje van een mogelijk geheime sessie in de VN, waarbij aan het begin op straffe van wordt gezegd dat audio- en video-opnamen verboden zijn!

Iemand met een telefoon houdt zich daar kennelijk niet aan en maakt een opname. Een opmerkelijk boodschap volgt:

[opname start] “Speaker: Stel alstublieft geen vragen tijdens deze presentatie. Zet alle camera’s uit.
Het opnemen van de volgende speech is niet toegestaan. Alle kanalen en
bedrijven: als de video wordt uitgezonden, dan zal er tot vervolging worden overgegaan! Geen video, geen audio!

Welnu, Ik verwelkom Aliya Prokofyeva, een visionair op het gebied van ruimtevaart, van het international ruimtevaartplatform Galactica.

“Zeer Geëerde voorzitter van de United Nations General Assembly, Maria Fernanda Espinosa Garces. Dames en Heren. Ik moet u iets mededelen.

December [datum?] om 16:07 uur is er buitenaards contact geweest. Een metalen object, in de vorm van een piramide, verscheen boven het Pentagon, Washington DC, in de VS. Een ongeïdentificeerd vliegend object, met een diameter van ongeveer 100 meter, roteerde rond zijn eigen as op een hoogte van zo’n 500 meter.

NASA Operational Task Group, gespecialiseerd in het ontvangen en verwerken van ruimte data, ontving inkomende data van dat object. Op dit moment, terwijl ik hier spreek, wordt die data verwerkt en onderzocht door NASA. Alle gegevens, de informatie van de radarinstallaties, de visuele informatie, en het vastleggen van de radiosignalen van de ufo zijn verzameld.

Gebaseerd op die data kunnen we zeggen dat het object dat zich boven het Pentagon bevond, geïdentificeerd kan worden als een object van onbekende oorsprong. Hypothetisch, buitenaards. Echter, er waren geen signalen van agressiviteit.

De herhalende radio signalen onder de naam FBR 180814.J0422+73, vastgelegd door specialisten van de CHIME Sterrenwacht, Okanagan Valley, in British Columbia, komen overeen met het patroon van de signalen van het object boven het Pentagon, zoals vastgelegd door NASA.

Op dit moment wordt reeds gewerkt aan het berekenen van de coördinaten van dat signaal en het bijbehorende bewoonde sterren…. ” [opname afgebroken]

Alles op de video, de personen, het onderwerp, de hele setting, ziet er zeer authentiek uit. De vraag is in deze post-waarheidstijd dit echte beelden zijn. Als het niet zo is betekent het dat iemand grote moeite doet om professioneel het grote publiek te misleiden.

We weten dat diverse instanties daar toe in staat zijn, maar iets kunnen en doen zijn twee verschillende dingen.

OVereind blijft staan dat het onderwerp ufo’s serieus genomen moet worden. Teveel getrainde waarnemers, piloten, militairen, luchtverkeersleiders en zelfs astronauten (inclusief Apollo-maanreizigers) hebben zich hierover al tientalleen jaren over uitgesproken.

V.N.

Persoonlijk zou ik uiteraard niet verbaasd zijn dat men over ufo’s tot op de hoogste niveaus kennis heeft, dat er over discussies plaatsvinden etc. etc. Reeds lang wordt gewacht op aankondigingen van onze leiders – sommigen zouden ‘leiders’ graag tussen aanhalingstekens zetten – omtrent buitenaards contact dat reeds decennia gaande is, maar slechts voor privaat gewin wordt aangewend, ten koste van planeet en bewoners (platen, dieren en mensen).

Het feit dat dit filmpje -echt of fake- staat wat mij betreft symbool dat er in de breedte, ook bij politici inmiddels grote behoefte is aan eerlijkheid op dit terrein. Daarvoor lekken er op dit moment teveel geheimen naar buiten over allerlei belangwekkende onderwerpen.

Wellicht ten overvloede: alles gaat veranderen zodra contact met buitenaardse beschavingen wordt toegegeven. Techniek is daarbij een van de belangrijkste gamechangers, niet alleen omdat energie en transport het allerbelangrijkste is op het gebied van de immense planetaire vervulling, maar ook dat grondstoffen al eeuwenlang redenen zijn geweest en nog steeds zijn voor conflicten.

Nu de rijken nog steeds rijker worden en de groep armen groeit – zie maar weer eens het recente rapport van Oxfam – wordt ook de ongelijkheid groter. Ongelijkheid ook op het gebied van kennis en informatie. Op het terrein van buitenaards contact wordt vals gespeeld. Politiek en wetenschap vervullen op dat terrein ook een uiterst bedenkelijke rol, door onwetendheid (volstrekt onacceptabel in 2019), onkunde en criminele geheimhouding.

Ik hoop dat er van dit soort filmpjes naar buiten gaan komen en eindelijk eens behoorlijke staartjes krijgen, maar ik ben bang van niet. Immers het geheim van de waarheid wordt het beste in stand gehouden door die waarheid gewoon op straat te gooien. We zijn allemaal gepuppytraind om er gewoon omheen te lopen.

Wie wil weten waarom het onderwerp ufo’s – debunkers en fake news verspreiders op de koop toenemend – een serieus onderwerp is, koopt hier mijn boek UFOS BESTAAN GEWOON, dat alweer naar de 7e druk gaat!