Coen Vermeeren

FBI aangeklaagd inzake 9/11 bewijs

lc-grand_jury_pet-nf-banner_a6d38

De FBI is aangeklaagd wegens het niet melden van bekend 9/11 bewijs aan het Amerikaanse Congres. 

24 april 2019 – artikel vertaald van Lew Rockwell (bron)

Bijna twintig jaar na 9/11 heeft deze tragische gebeurtenis als katalysator gediend voor het massale ontwaken van miljoenen mensen voor feiten over onze regering, of over ’the powers that be’, die ze voorheen niet kenden. Bovendien heeft elk jaar na die gebeurtenis nog meer bewustwording en nieuwe informatie naar voren gebracht, die als een massaal bewustwordingsinstrument heeft gediend. Het heeft zoveel mensen geholpen om te begrijpen dat niet alles wat onze regering ons voorlegt klopt. Velen zijn van mening dat 9/11 een gebeurtenis was die door ‘de machten’ is gecreëerd om de invasie van Irak door de westerse militaire alliantie, ook wel 9/11 als ‘valse vlag’ genoemd, te rechtvaardigen. Dit verhaal wordt gesteund door veel academici die proberen de waarheid van die gebeurtenis onder de aandacht te brengen, maar ook door meerdere politici van over de gehele wereld, waaronder die in de Verenigde Staten.

Het bewijs dat er op 9/11 iets verdachts is gebeurd, is zeer sterk, en dit is de reden waarom de meerderheid van de Amerikaanse burgers niet gelooft in de officiële verklaring van hun regering, wat duidelijk is als je kijkt naar de laatste peilingen. De afgelopen jaren is dit onderwerp onderzocht door duizenden architecten, ingenieurs en natuurkundigen. Onderzoekers hebben zelfs artikelen gepubliceerd in peer-reviewed academische tijdschriften die benadrukken dat wat we werkelijk zagen – afgezien van vliegtuigen die de torens raakten – een gelijktijdige gecontroleerde sloop was. Een artikel met de titel “15 Years Later, On The Physics Of High-Rise Building Collapses” in het Europees Wetenschappelijk Tijdschrift concludeerde bijvoorbeeld:

Het bewijsmateriaal wijst op een overweldigende conclusie dat alle drie de gebouwen zijn vernietigd door gecontroleerde sloop. Gezien de verstrekkende implicaties is het moreel noodzakelijk dat deze hypothese het onderwerp is van een echt wetenschappelijk en onpartijdig onderzoek door de verantwoordelijke autoriteiten.

Dit is slechts een van de vele voorbeelden die suggereren dat het een gecontroleerde sloop was, maar het belangrijkste zijn de “verregaande implicaties”. Volledige openheid van zaken over wat er die dag is gebeurd, als er sprake zou zijn van een gecontroleerde sloop, zou zeer effectief zijn. Bedenk eens wat dat betekent…. Bovendien is het duidelijk dat de meerderheid van de mensen over de hele wereld deze conclusie al heeft geaccepteerd. Wat zegt dat over onze regering en de hele westerse militaire alliantie? Wat laat dat zien over wat deze mensen kunnen? Wat hebben ze nog meer gedaan? Wat gaan ze nog meer doen? Wat is de omvang van hun bedrog en met welk doel?

In meer recent nieuws, kondigden The Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry, Architects & Engineers for 9/11 Truth, en de familieleden van 9/11-slachtoffers Robert McIlvaine en Barbara Krukowski-Rastelli aan dat er een gezamenlijk federaal proces is aangespannen bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het District of Columbia tegen het Amerikaanse Ministerie van Justitie en de FBI. De aanklacht is dat zij hebben nagelaten een door het congres opgedragen beoordeling uit te voeren van bewijsmateriaal, bewijs dat bij de FBI bekend was en dat door de Commissie van 11 september 2001 niet mee is genomen in verband met factoren die op enigerlei wijze hebben bijgedragen tot de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

Initiatieven als deze zijn belangrijk, omdat er, zoals gezegd, meer dan voldoende bewijs is dat er iets verdachts is gebeurd en dat er sprake was van een gecontroleerde sloop. Donald Trump heeft zelfs enkele opmerkingen gemaakt over 9/11, waarin hij suggereert dat bommen gebruikt moeten zijn geweest bij het neerhalen van de WTC-torens.

In de klacht wordt verwezen naar het feit dat de FBI en haar 9/11-Reviewcommissie de belangrijkste 9/11-gerelateerde bewijzen, waarvan kan worden aangetoond dat de FBI er  van op de hoogte was, niet hebben meegenomen in hun onderzoek:

1. het gebruik van vooraf geplaatste explosieven om gebouwen van het World Trade Center, 1, 2 en 7 te vernietigen;
2. de arrestatie en het onderzoek van de “High Fivers” die de aanvallen op het World Trade Center op 9/11 hebben gefotografeerd en gevierd;
3. terrorismefinanciering in verband met de gemelde Saoedische steun voor de 9/11 kapers;
4. teruggevonden vliegtuigonderdelen, inclusief serienummers op alle drie de crashlocaties;
5. video van camera’s die in en buiten het Pentagon zijn gemonteerd; en
6. mobiele telefoongesprekken van passagiers aan boord van de vliegtuigen.

Dit bewijs is relevant voor de naleving door de 9/11 Review Commission en de FBI van het mandaat van het Congres, dat door de FBI en de 9/11 Review Commission had moeten worden beoordeeld en gerapporteerd aan het Congres. In de klacht wordt ook verwezen naar de vernietiging door de FBI van bewijsmateriaal met betrekking tot de “High Fivers”. Architecten & Ingenieurs voor 9/11-waarheid heeft zich aangesloten bij de aanklachten die betrekking hebben op het bewijs van de explosieve sloop van het World Trade Center en het bewijs met betrekking tot de “High Fivers”, terwijl de andere eisers partij zijn bij alle aanklachten. (bron)

Een persconferentie werd gehouden na het deponeren van de aanklachten bij het U.S. District Courthouse in Washington, D.C. Voorafgaand hieraan diende de non-profit Commissie van advocaten voor 9/11 onderzoek een petitie in bij de procureur-generaal van de VS van het zuidelijk district van New York in Manhattan met het verzoek dat hij op 9/11 het uitgebreide bewijs van de federale misdaden die verband houden met de vernietiging van drie hoge torenflats van het World Trade Center, voorlegde aan de Grand Jury. De petitie haalde overtuigend bewijs aan, dat er bewijs was van explosieven en brandversnellers die op ground zero werden gebruikt om de Twin Towers en het WTC-7-gebouw naar beneden te halen.

Elke keer als ik een artikel over dit onderwerp schrijf, deel ik graag het volgende citaat van Edward Bernays, de grondlegger van public relations:

De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa is een belangrijk element in de democratische samenleving. Degenen die dit ongeziene mechanisme van de samenleving manipuleren, vormen een onzichtbare regering die de ware heersende macht van ons land is. We worden geregeerd, onze geest wordt gevormd, onze smaak wordt gevormd, onze ideeën worden gesuggereerd, grotendeels door mannen waar we nog nooit van hebben gehoord. (bron)

Mark Twain is een andere belangrijke persoon die dit standpunt deelt en stelt dat:

De staatslieden zullen goedkope leugens verzinnen en de schuld bij de aangevallen natie leggen, en ieder mens zal blij zijn met die gewetensvervalsingen, en zal ze ijverig bestuderen en weigeren om eventuele weerleggingen ervan te onderzoeken; en zo zal hij door en door zichzelf ervan overtuigen dat de oorlog rechtvaardig is, en zal hij God danken voor de betere nachtrust die hij na dit proces van grotesk zelfbedrog geniet. (bron)

Deze citaten vatten samen waar het volgens mij om ging bij 9/11. George Orwell zei ooit dat “in een tijd van universeel bedrog, het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad is“. Sinds hij die woorden tientallen jaren geleden schreef, hebben we gezien dat bedrog een wijdverbreid en wereldwijd probleem is geworden, waarbij het grote publiek echt geen idee heeft wat er in de wereld gebeurt. De waarheid is dat we in een wereld van geheimzinnigheid leven, en veel prominenten in de geschiedenis hebben ons dit al jaren proberen te vertellen. Zelfs president Theodore Roosevelt waarschuwde ons voor de geheime regering, en onthulde dat “achter de ogenschijnlijke regering een onzichtbare regering zit die geen enkele trouw heeft en geen enkele verantwoordelijkheid tegenover de mensen erkent“. (bron)

Zijn dit de daders achter 9/11? Is er werkelijk een propagandacampagne gevoerd om het publiek te laten geloven in de aanwezigheid van een geïntensiveerde entiteit die de “duivel” vertegenwoordigt, alleen maar om tv-kijkers ertoe aan te zetten een verenigd internationaal leiderschap voor een oorlog tegen het terrorisme te aanvaarden?

Iets om over na te denken.

Meest gelezen

Gerelateerde boeken

Artikelen

Contactformulier

Of mail naar [email protected]

Coen Vermeeren geeft sinds 2012 wereldwijd lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Tevens is Coen te benaderen als dagvoorzitter bij congressen en als moderator bij paneldiscussies.