Coen Vermeeren

Complotontkenners

Schermafbeelding 2017-07-21 om 17.52.45

Discussie 9/11 in 2015 in het Delfse universiteitsblad Delta

In 2015 kwam in Delft de voorman van Architects and Engineers for 9/11 Truth spreken voor een vol auditorium. Richard Gage kon 1000 man (waaronder maar liefst 700 studenten) in de Aula en tegelijkertijd zo’n 2500 mensen online toespreken over de zoektocht naar de antwoorden op het instorten van drie (!) enorme wolkenkrabbers in New York in 2001. Dat was voor hem trouwens een all time high. De lezing staat hier online.

Een zaal vol studenten op een technische universiteit was ook de plaats waar die discussie het beste gevoerd had kunnen – had moeten – worden. Helaas was het een monoloog omdat geen inhoudelijk deskundige met hem een inhoudelijk debat wou voeren over feiten.

Dat kwam mij op nogal wat kritiek te staan, reden om datgene wat ik belangrijk vond aan de discussie, die ik zelf al sinds 2006 volgde, maar eens uit te werken in een toegankelijk en voor iedereen begrijpelijk boek.

Dat boek werd vervolgens in 2016 in het universiteitsblad besproken. Maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten, niet door een inhoudelijk deskundige, maar door een ‘wetenschapsjournalist’.

Universiteitsblad Delta over boek 9/11 Coen Vermeeren

Artikel Delta – Superieure Complottheorie over 9/11

Een complottheorie kun je met een paar biertjes op eruit flappen, maar je kunt er ook werk van maken, zoals Coen Vermeeren in ‘9/11 is gewoon een complot’. Verplichte lectuur voor iedereen die wil weten hoe je zo’n redenering fatsoenlijk opzet.

Bouwers van complottheorieën hebben een grote voorsprong op hun (wetenschappelijke) concurrenten. Waar die laatsten geacht worden een sluitende redenering op basis van feiten op te zetten, hoeven de eersten slechts een los eindje te vinden om te beweren dat de complete conclusie niet deugt. Zelf hoeven ze niet zoveel te doen, want ja, daar hebben ze de middelen niet toe en bovendien zijn ze slachtoffer van machtige samenzweerders.

Het valt dus te prijzen dat Coen Vermeeren, directeur van Studium Generale van de TU Delft, niet over één nacht ijs gaat bij het ontvouwen van zijn samenzweringstheorie dat 9/11 niet door Al Qaeda gepleegd werd maar door (of in elk geval met medewerking van) elementen in de Amerikaanse overheid. In meer dan driehonderd pagina’s gaat hij systematisch alle rapporten en onderzoeken af om ze verdacht te maken.

Een mooi voorbeeld van Vermeerens redeneerwijze komt als hij het rapport bespreekt over de instorting van WTC 7, opgesteld door het National Institute of Standards and Technology (Nist). Dat was in opdracht van de overheid, dus sowieso onbetrouwbaar, maar complottheoretici zijn bij gebrek aan eigen financiën afhankelijk van officiële rapporten, die ze onklaar moeten maken. Dat gaat als volgt.

Vermeeren legt de gebruikelijke gang van zaken met peer review bij wetenschappelijke tijdschriften uit. Peer review bleef bij het Nist-rapport uit. Dus het rapport voldoet niet aan academische standaarden. Conclusie: er is nooit onafhankelijk onderzoek verricht naar de instorting van WTC 7. Onafhankelijk onderzoek zou alle denkbare hypothesen moeten onderzoeken. Dus ook dat het gebouw tjokvol explosieven zat die door derden zijn ontstoken. Dat deze hypothese in het Nist-rapport niet serieus wordt genomen, toont aan dat er bewust naar een bepaalde conclusie toe geredeneerd is – waarmee dat rapport onderdeel is geworden van het complot om de waarheid onder het tapijt te schuiven.

Twee pagina’s later hanteert Vermeeren een andere techniek om de Delftse hoogleraar constructies Jan Vambersky terzijde te schuiven: ‘Vambersky kende de constructeur van de Twin Towers, Leslie E Robertson, persoonlijk. Misschien was dat de reden dat hij zich op geen enkele wijze wilde associëren met de zomeropdracht [van 9/11 sceptici], met als excuus dat hij de opdracht suggestief vond en gebaseerd op complottheorieën?’ En voilà, Vambersky hoeven we ook niet meer serieus te nemen met zijn afwijzing van de explosieventheorie.

Ziedaar het arsenaal van de gedegen complottheoreticus: verdachtmakingen, karaktermoorden, appèls aan het gezond verstand (‘ieder kan zien dat … dus als de expert het niet ziet, zit hij in het complot’), halve waarheden (‘de WTC-torens waren ontworpen om te blijven staan’, iets wat door Robertson genuanceerd wordt, maar dat heeft het boek helaas niet gehaald), enzovoort. En dat met een dichtheid van zeker twee à drie keer per pagina.

Kortom, Coen Vermeeren heeft met ‘9/11 is gewoon een complot’ een superieur paranoïde boek afgeleverd. Jammer alleen dat hij het definitieve bewijs, de al eindeloos aangekondigde satellietbeelden in bezit van Vladimir Poetin, niet meer heeft kunnen meenemen.

-volgend de nodige commentaren-

Complottheorie

Ook hier weer vooral het woord complottheorie, een woord dat gebruikt wordt als de inhoudelijke discussie vooral niet gevoerd dient te worden. Ik besteed aan dat woord in het boek zelfs een heel hoofdstuk. Niets dus over de inhoud, daarmee de op dat moment zo’n 2700 (nu inmiddels bijna 3000 and counting) internationale architecten en ingenieurs diskwalificerend die zich er met naam en toenaam aan hebben gecommitteerd om de vraag richting de Amerikaanse overheid te bekrachtigen voor het doen van een nieuw onafhankelijk onderzoek. Ze wijzen nog niet eens naar schuldigen – ze kijken waarom die torens technisch niet hadden kunnen instorten op de manier waarop officiële onderzoeksinstanties dat hebben ‘verklaard’ en wat daarna door de Amerikaanse regering als ‘waarheid’ is verkondigd. Oorlogen volgden, privacy werd opgeheven etc. etc.

Het stuk in Delta is een ‘onderzoeksjournalist’, maar vooral een universiteitsblad en een universiteit onwaardig vonden velen. Misschien wel, maar is het echter niet zo dat iedere samenleving de – universiteiten, onderzoeksjournalisten, leiders (naar believen in te vullen) etc – krijgt die het verdient?

Reactie 

Mijn antwoord op dat artikel was naar mijn gevoel correct. Het aantal commentaren daaronder was dan ook ‘nul’. Aan redelijkheid, correctheid en oprechtheid valt in een universiteitsblad immers geen eer te behalen.

Antwoord Coen Vermeeren op boekbespreking Delta

reactie Coen Vermeeren – artikel Delta – 9/11

In Delta stond vorige maand een recensie van het boek ‘9/11 is gewoon een complot’ van dr.ir. Coen Vermeeren. Vermeeren reageert hierop:

Zeven jaar bestudeerde ik gecompliceerde breukmechanismen van vezelmetaallaminaten. Het is als vliegtuigmateriaal- en constructie-deskundige ondenkbaar dat je niet zo’n unieke gebeurtenis als de volledige instorting van een gebouw met praktisch vrije val, tot in detail zou willen verklaren om de veiligheid van toekomstige hoogbouw-constructies te verbeteren. Toch is dat precies wat de officiële Amerikaanse onderzoeksinstantie NIST, die de instorting van drie WTC-gebouwen op 9/11 onderzocht, naliet. Met het verwijzen naar de video’s ‘verklaart’ NIST dat het logisch was dat één 190 meter en twee 415 meter hoge gebouwen in respectievelijk 6,5, 9, en 11 seconden volledig en symmetrisch tot op grondniveau vernietigd werden door brand op een klein aantal hoger gelegen verdiepingen. Dit was de eerste en tevens laatste keer dat dat in de hoogbouwwereld gebeurde. Het verklarende breukmechanisme voor de Twin Towers zou volledig achterwege blijven en voor WTC-7 volgt na jaren deliberatie een theorie die (hopelijk) in Delft nog steeds zou leiden tot een zware onvoldoende. Over dat WTC-7 geeft zelfs NIST toe dat het 2,5 seconden volledig in vrije val verkeerde. En dat nadat in één hoek van het 100x45x190 meter grote gebouw één kolom bezweek?

Ik daag iedere zichzelf respecterende Delftenaar uit, die doorgaans zonder zich verdiept te hebben niet verder komt dan dit een complottheorie te noemen, om te komen met een technische verklaring die de toets der kritiek wèl kan doorstaan. Dat onze technische staf het in 2015 bij de presentatie van architect Richard Gage, voorzitter van Architects&Engineers for 911 Truth, waar zich inmiddels al 2700 internationale architecten en ingenieurs bij hebben aangesloten, liet afweten bij het debat, was een gemiste kans. Hopelijk vindt dat debat in de toekomst alsnog plaats.

Het wachten is nu op de enige universiteit die geen last lijkt te hebben van politieke correctheid en probeert met een open source onderzoek de instorting van WTC-7 te verklaren: Alaska Fairbanks. In de tussentijd hoop ik dat onze toekomstige ingenieurs gevrijwaard blijven van ‘experts’ die de officiële technische complottheorie van NIST kritiekloos verkondigen en hoop tegelijkertijd dat onze studenten kritisch genoeg zijn om die experts scherp te ondervragen naar het hoe en waarom.

Dr.ir. Coen Vermeeren

Niet inhoudelijk commentaar

Er komen dan nog wel twee reacties in huis, van mensen die inhoudelijk in staat zouden moeten zijn om de technische onmogelijkheden van het gesuggereerde in het officiële onderzoek te begrijpen:

Docent Offermans – Materiaalkunde – iemand die kennelijk zaken rond de instorting van het WTC doceert aan studenten. Offermans is materiaaldeskundige en geen constructie-expert wat duidelijk blijkt uit zijn commentaar. Zijn onderzoek toont aan dat een materiaal minder krachten kan dragen bij het verhogen van de temperatuur. Dat is al duizenden jaren bekend. Op die manier wordt namelijk staal bewerkbaar. Hij suggereert hier echter dat daarmee het hele gebouw is verzwakt maar dat geldt hooguit en alleen voor de verdiepingen waar brand was. Een verklaring – en daar gaat het om – waarom dan het hele gebouw tot op de begane grond instort – is de essentiële vraag hier. Offermans heeft nooit contact met mij gezocht en wilde bovendien niet eens reageren op mijn persoonlijke uitnodiging tot een gesprek.

Promovendus – Civiele Techniek – weer over ‘complottheorieën’. Navraag leerde me dat hij mijn boek niet had gelezen.

Een inhoudelijk debat met mij, noch met andere sceptici ten aanzien van de complotsprookjes van de Amerikaanse overheid en overheidsinstanties heeft dus nooit plaatsgevonden. En dat terwijl het hier toch om een maatschappelijk relevante en tevens technisch inhoudelijke discussie, NB op een universiteit gaat. Discussie is een ding, maar opvallend is ook dat na de lezing van Gage er niemand in Delft noch elders in Nederland is opgestaan, een zaal heeft gevraagd en zelf een lezing heeft gegeven over de door Gage gebrachte ‘onzin’. Zegt dat genoeg? Ik ben bang van wel, maar het aanbod blijft staan.

Complotontkenners

Er is in onze samenleving geen probleem met complotdenkers en complotonderzoekers of complotbeschrijvers. Onze samenleving heeft een overschot aan complotontkenners. Misschien moet onze overheid – complotten in de klas – en onze NPO – Complot or Not – daar eens op scholen en in de media aandacht aan besteden?

In 2020 verschijnt 9/11 Complex, met een uitgebreid hoofdstuk over de reacties in en rond Delft.

 

Meest gelezen

Gerelateerde producten

Aanbevolen producten

Artikelen

Contactformulier

Of mail naar [email protected]

Coen Vermeeren geeft sinds 2012 wereldwijd lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Tevens is Coen te benaderen als dagvoorzitter bij congressen en als moderator bij paneldiscussies.