Coen Vermeeren

concept toespraak voor Mark Rutte

minister-president-rutte-liggend-1200px

Steven Greer – de man van het Disclosure Project – geeft een voorzet voor een toespraak door het leiderschap van iedere natie op deze planeet. Hieronder een concept toespraak – gratis te gebruiken – om het Nederlandse volk toe te spreken. Een toespraak die alle andere toespraken overbodig maakt. De Essentie (met een Hoofdletter). Geen geneuzel over dividentbelasting dus, geen gedoe met wel of geen gas in Nederland – nee vrije energie, een van de technologien die op onze planeet zo snel mogelijk het licht moet gaan zien.

Zijne Excellentie de Minister President der Nederlanden: Mark Rutte:

Landgenoten, 

Het is ons ter ore gekomen dat buitenaardse beschavingen die een grote technologische vooruitgang hebben ten opzichte van de onze, al enige tijd de Aarde bezoeken.

Terwijl hun aanwezigheid waarschijnlijk dateert uit de zeer verre oudheid, zien we in de moderne tijd, zeker sinds de Tweede Wereldoorlog, een grote toename van waarnemingen en interacties met deze geavanceerde levensvormen en hun ruimteschepen.

Benadrukt moet worden dat ze geen bedreiging (lijken te) vormen voor de mensheid of de Aarde, maar in plaats daarvan zijn ze heel bezorgd over onze eigen ongebreidelde manier van oorlogvoeren – met name de combinatie van onze technische mogelijkheden en onze hang naar geweld, in combinatie met onze vroege pogingen om de ruimte te verkennen.

Sinds het begin van het nucleaire tijdperk hebben deze buitenaardse beschavingen gezamenlijke inspanningen geleverd om alle bekende ruimte- en nucleaire installaties in de gaten te houden. In sommige gevallen zijn deze installaties binnengedrongen door de schepen van de bezoekers en zijn onze kernraketten onbruikbaar gemaakt. Dergelijke ingrepen lijken bedoeld om ons te waarschuwen deze kernwapens, die de wereld volledig kunnen vernietigen, niet te gebruiken en zijn daarmee dus geen vijandige daden geweest.

Ze lijken zich ook zorgen te maken over het snelle aftakeling van onze biosfeer en ons milieu en het uitsterven van vele soorten op Aarde.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er zeer geheime programma’s gaande die de energie-, communicatie- en aandrijfsystemen van deze buitenaardse ruimtevaartuigen bestuderen.

Het is tijd dat wij de daaruit verkregen belangrijke wetenschappelijke inzichten aan u bekend gaan maken.

Deze technologieën hebben het potentieel – als ze alleen voor vreedzame doeleinden zouden worden gebruikt – om ons binnen een generatie een nieuwe en volledig duurzame beschaving op Aarde te geven, vrij van armoede en vervuiling.

Echter, indien gebruikt voor destructieve en gewelddadige doeleinden kunnen diezelfde technologieën een einde maken aan onze beschaving.

Om egoistische economische en andere redenen is de openlijke studie van deze buitenaardse technologieën door de wetenschap of door de media met de grootste geheimzinnigheid omgeven.

Maar de tijd is gekomen om de waarheid te kennen: we zijn niet alleen in het universum. Het wordt tijd dat de mensheid een volwassen, vreedzame beschaving wordt en haar plaats in de kosmos inneemt met andere hoogontwikkelde volkeren van andere sterren en uit andere sterrenstelsels.

Daarom roep ik de wereldgemeenschap, andere wereldleiders en alle mensen op Aarde op om samen te komen en dit nieuwe tijdperk op Aarde te beginnen.

We moeten open, vreedzame contacten leggen en diplomatieke banden met deze andere werelden aanknopen. Dat moeten we doen als gezemenlijke kinderen van de Aarde en niet als één volk. Alle naties en volkeren van de Aarde moeten in dit proces vertegenwoordigd zijn en de bevoegdheid krijgen om zich met onze gezamenlijke toekomst bezig te houden.

We moeten ons ertoe verbinden alle wapens buiten de ruimte te houden en alleen de ruimte in te gaan voor vreedzame doeleinden die de gehele mensheid ten goede komen.

Onze wetenschappen en bedrijven moeten deze geavanceerde energie- en aandrijvingstechnologieën vooruithelpen, zodat het milieu en de mensen in de wereld hiervan kunnen profiteren. We moeten het er allemaal over eens zijn dat deze nieuwe technologieën nooit als oorlogswapen gebruikt mogen worden en er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.

We moeten ons ertoe verbinden dat als een natie of groep probeert deze technologieën te gebruiken voor gewelddadige of destructieve doeleinden, elk natie en volk op Aarde zal opstaan om het onmiddellijk te stoppen.

We staan voor een keuze: als we niets doen, zullen ons milieu en onze beschaving dramatisch snel achteruitgaan en zullen we op korte termijn met uitsterven worden geconfronteerd. En uiteraard, als we deze nieuwe kennis en wetenschap gebruiken voor oorlog en vernietiging, zullen we zeker omkomen.

Maar als we een wereld van vrede tot stand brengen, kan de mensheid zich nu verder ontwikkelen als een duurzame, rechtvaardige en waardige beschaving – een planetaire samenleving die het woord ‘beschaving’ mag dragen – die het universum kan en mag gaan verkennen.

Dit is de bijzondere en grote uitdaging van onze generatie: het vestigen van wereldvrede en het creëren van een nieuwe duurzame beschaving. Als we eenmaal dit fundament van vrede en rechtvaardigheid hebben bereikt, hebben we geleerd dat deze andere werelden ons met open armen en een open hart in de kosmos zullen verwelkomen.

Laten we dus, mijn medeburgers van de Aarde, samenwerken om het lot van de mensheid te bereiken: Een verlichte, vredige wereld die haar plaats tussen de andere mensen van de kosmos verenigt.

Want dit is de enige mogelijke goede toekomst voor de mensheid. Het wordt tijd dat we ons als mensen verenigen en die goede toekomst creëren – NU.

vrij naar Dr. Steven Greer – augustus 2018

 

Meest gelezen

Gerelateerde boeken

Artikelen

Contactformulier

Of mail naar [email protected]

Coen Vermeeren geeft sinds 2012 wereldwijd lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Tevens is Coen te benaderen als dagvoorzitter bij congressen en als moderator bij paneldiscussies.