Coen Vermeeren

9/11 – Zieke kinderen vanwege WTC stof

The remaining tower of New York's World Trade Center, Tower 2, dissolves in a cloud of dust and debris about a half hour after the first twin tower collapsed September 11, 2001. Each of the towers were hit by hijacked airliners in one of numerous acts of terrorism directed at the United States September 11, 2001. The pictures were made from across the Hudson River in Jersey City, New Jersey.

Kinderen blootgesteld aan chemisch “stof” van 9/11 vertonen vroege tekenen van hartziekte

NYU LANGONE HEALTH / NYU SCHOOL OF MEDICINE

Zestien jaar nadat het instorten van de Twin Towers zorgde voor de verspreiding van een “wolk” van giftig puin in Lower Manhattan, blijkt dat kinderen die in de buurt woonden en waarschijnlijk de as en rook hebben ingeademd, vroege tekenen vertonen van een mogelijke hartziekte in de toekomst.

Dit is de belangrijkste bevinding uit een analyse, van bloedtests bij 308 kinderen door onderzoekers van NYU Langone Health. Van deze kinderen kunnen er 123 in direct contact gekomen zijn met het stof van 9/11. De onderzoekers constateerden dat kinderen met hogere bloedwaardes van chemicaliën die in het stof aanwezig waren, verhoogde waardes in hun bloed hadden van vetten die de aderen stijf maken.

Het rapport verschijnt op 7 september online in het tijdschrift Environment International.

“Sinds 9/11 hebben we ons erg gericht op de psychische en mentale gevolgen van het getuige zijn van deze tragedie, maar pas nu wordt duidelijk wat de mogelijke fysieke consequenties zijn als mensen zich bevonden in de omgeving van de ramp,” zegt hoofdonderzoeker en gezondheidsepidemioloog Leonardo Trasande, universitair docent aan de NYU School of Medicine.

De kinderen uit de studie die meer kans hadden gelopen om in aanraking te komen met het stof, meestal inmiddels jongvolwassenen, werden ingeschreven bij het World Trade Center Health Registry (WTCHR), dat helpt de fysieke en mentale gezondheid in kaart te brengen door jaarlijkse screening van bijna 2900 kinderen die in Lower Manhattan woonden of naar school gingen op 9/11.

Hij zegt dat het langetermijngevaar kan komen door blootstelling aan bepaalde perfluoroalkyl-stoffen, ofwel PFAS, chemicaliën die werden in de lucht vrijkwamen toen elektronica en meubels in de ramp verbrandden. Daaronder vallen PFOA’s (perfluoroctaanzuren), die veel gebruikt werden om plastic flexibeler te maken, totdat producenten in de VS daar in 2014 mee stopten vanwege de gezondheidseffecten, zoals een lager dan normaal geboortegewicht en hersenletsel.

Een analyse door Trasande in januari 2017 wees uit dat dezelfde 123 kinderen van het WTCHR aanzienlijk hogere gehaltes PFOA in hun bloed hadden dan 185 kinderen die op de dag van de aanval niet in de stad woonden of naar school gingen.

Een van de recentste onderzoeksresultaten was dat ruwweg elke verdrievoudiging van PFOA-niveaus in het bloed samenhing met een gemiddelde verhoging van bloedvetten van 9 tot 15 procent, waaronder LDL-cholesterol en triglyceriden.

Volgens Trasande zijn verhoogde niveaus van bloedvetten, vooral LDL, een bekende risicofactor voor hartziektes; dit kan, als er niets aan wordt gedaan, leiden tot afsluitingen van bloedvaten en hartaanvallen.

Gelukkig zijn de zeer vroege kenmerken van cardiovasculaire risico’s die gezien werden bij de WTCHR-kinderen goed te behandelen door een dieet, gewichtscontrole en training.

“Ons onderzoek benadrukt het belang van het monitoren van de gevolgen voor de gezondheid van 9/11 bij kinderen die aan het stof zijn blootgesteld. Dit biedt hoop dat vroege interventies een deel van de gevaren voor de gezondheid vanwege de ramp weggenomen kunnen worden,” zegt Trasande.

In een ander onderzoek, dat in juni in het Journal of Psychiatric Research stond, vond een ander onderzoeksteam van NYU verhoogde bloedniveaus van C-reactieve Proteïne (CRP) bij mensen die hadden gemeld dat ze in aanraking waren geweest met WTC-stof op 9/11. Eerder onderzoek heeft verband gevonden tussen een toename van CRP en ontstekingen en meer gevallen van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het onderzoek betrof 641 mannen en vrouwen van wie de gezondheid werd onderzocht op effecten die met 9/11 te maken hadden. De onderzoekers constateerden dat mensen met verhoogde CRP een 12% hoger risico liepen op PTSS dan mensen bij wie CRP niet verhoogd was.

Vertaling: A Zwart – leefbewust.com

Veel wetenschappers begrijpen tot op de dag van vandaag niet waarom twee kantoorbranden – nog niet eens zo hevig of groot als soms het geval kan zijn – in twee torens in Manhattan, konden leiden tot de VOLLEDIGE instorting – tot en met de lobby’s – ervan, zoveel stof creërend….

Wat was er met dat stof dat er zoveel slachtoffers vallen nadien? Niet alleen kinderen zoals nu blijkt, maar in toenemende mate volwassenen waaronder veel zogenaamde ‘first responders’… 

Meest gelezen

Gerelateerde producten

Aanbevolen producten

Artikelen

Contactformulier

Of mail naar [email protected]

Coen Vermeeren geeft sinds 2012 wereldwijd lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Tevens is Coen te benaderen als dagvoorzitter bij congressen en als moderator bij paneldiscussies.