ufo’s – Unacknowledged – NETFLIX

0
4569

Op NETFLIX op dit moment de nieuwe documentaire-film van Steven Greer: Unacknowleged.

NETFLIX – Unacknowledged – Steven Greer – documentaire 2017

Dat betekent zoveel als dat de mainstream media openlijk het grootste complot – het onthouden van de mensheid van wezenlijk vooruitgang door contact met buitenaardse beschavingen, -cultuur en -techniek – openlijk tonen. Is dat Disclosure ?

Geheimhouding – Cover Up 

De openingszin in de trailer spreekt in dat opzicht boekdelen: “Hoe hou je iets geheim? – Je verstopt het zodat iedereen het kan zien….”

Daarmee wordt het ufo-probleem iets wat meer met de menselijk geest te maken heeft, dan met aantoonbare feiten. Het zegt meer over onze menselijke geloofssystemen, zoals daar zijn de wetenschap, religies, de economie, de politiek en de media, die kennelijk een objectief onderzoek naar het grootste mysterie van het universum onmogelijk maken. Er zijn inmiddels vele tienduizenden serieuze boeken geschreven over ufo’s en buitenaards leven; er zijn duizenden getrainde professionals naar voren gekomen die hun ervaring – dat is geen wetenschap – delen met de wereld; er zijn miljoenen mensen die dagelijks ufo’s waarnemen.

Steven Greer is de huidige vader de ufo-disclosure. Zijn persoonlijke weg naar wie hij nu is, is niet minder dan indrukwekkend te noemen. Zijn focus ligt nu wat meer op het aangaan van persoonlijk contact met ET’s dan in het wakker schudden van de mensheid door die grotere realiteit. Dat laatste bleek taai en moeizaam en is feitelijk al gebeurd – er is meer te vinden over het bestaan van ufo’s dan dat er aanwijzingen zijn dat deze of gene god bestaat. Ik zeg niet dat God niet bestaat, maar dan wel een die niet bij deze of gene groep hoort. En zeker niet die god die verbonden is aan een of andere georganiseerd vorm van religie.

Zijn huidige meer spirituele en metafysische weg wordt niet door iedereen aangehangen, maar is vanuit zijn persoonlijke geschiedenis goed te begrijpen. Dat gezegd hebbende denk ik dat we in Unacknowledged een prachtige overzicht krijgen van de importantie van ufo-disclosure. Die volgt automatisch uit zijn ongelooflijke kennis en netwerk. Overigens kennis die velen inmiddels al hebben verzameld maar die om geopolitieke en economische redenen niet doordringt tot de massa.

Netflix 

Met deze Netflix release kan in elk geval iedereen hiermee op de hoogte worden gebracht. Kan de nieuwsgierigheid worden gewekt. Kunnen zaadjes worden geplant. Hopelijk gebeurt dat op grote schaal bij jong en oud. Misschien zelfs bij de wetenschapper die er nooit over mocht spreken maar nu het op Netflix staat kan hij er bij de koffietafel op de faculteit toch voorzichtig aan refereren.

Ik vind het mooi.