Over Coen Vermeeren

dr.ir. Coen Vermeeren

Is gepromoveerd luchtvaart- en ruimtevaartingenieur. Vermeeren was jarenlang docent bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft in de periode 1998 – 2011. In de periode 2003 – 2017 was hij ook Hoofd Studium Generale van de TU Delft.

Sinds 2009 heeft Vermeeren zich sterk gemaakt in Nederland om het mondiale ufo-dossier onder de aandacht te brengen van de wetenschap. Studenten van Vermeeren stelden tijdens colleges vragen over Youtube filmpjes van NASA over uitspraken van astronauten over ufo’s: “Houston, we still see the alien spacecraft…”. Vermeeren besloot dat tot op de bodem uit te zoeken en kwam, mede door het groot aantal getuigen in het ‘Disclosure Project‘ van Steven Greer, tot de conclusie dat het onderwerp serieuze aandacht verdiende.

Vermeeren had contact met diverse belangrijke ufo-getuigen en -deskundigen, waaronder generaal Wilfried de Brouwer (Belgische luchtmacht), Edgar Mitchell (6de man op de Maan) en Paul Hellyer (oud-minister van Defensie van Canada). Ook kreeg Vermeeren steun uit diverse hoek: onder andere Ruimtevaartjournalist Piet Smolders (Planetarium Amsterdam en decennialang verbonden aan dagblad de Telegraaf), Edward Heerema (offshorebedrijf Allseas), Herman Wijffels (econoom en voormalig directeur Rabobank en Wereldbank) en diverse academici, waaronder prof.dr.ir. Michel van Tooren (aerospace – hoogleraar in Delft en de universiteit van South Carolina) en prof.dr. Klaas van Egmond (universiteit Utrecht).

Vermeeren kreeg een lading ongefundeerde kritiek over zich heen nadat hij zijn conclusies over en nieuwsgierigheid naar het goed gedocumenteerde, maar zeer summier bekende ufo-dossier openlijk deelde met zijn studenten en andere geïnteresseerden. De beschuldigingen waren voornamelijk ad hominem en niet of nauwelijks onderbouwd. In plaats van een serieus debat, werd Vermeeren weggezet als complotdenker.

Serieuze media als dagblad NRC, de Morgen, het AD en journalistieke onderzoeksprogramma’s zoals KRO Brandpunt, besteedden echter terecht serieuze aandacht aan het ufo-onderwerp. Vermeeren zelf kreeg bijval van vele honderden sympathisanten en ufo-getuigen.

Sinds 2006 verdiepte Vermeeren zich ook in het dossier 9/11. Middels een zomeropdracht voor het Studium Generale werden de claims van voorkennis en slechte onderbouwing van het instorten van de Twin Towers, maar voornamelijk van gebouw WTC 7, onderzocht door twee groepen Delftse techniekstudenten. Uitspraken in de NRC leidden tot enige ophef over dit onderzoek. Het programma Zembla van de VARA wijdde een heel item aan o.a. het onderzoek van deze studenten.

Inmiddels is over 9/11 dermate veel bekend dat een nieuw onderzoek, vooral namens nabestaanden van de slachtoffers van 9/11 en namens een groep van inmiddels bijna 3000 internationale architecten en ingenieurs aangezwengelde oproep, gerechtvaardigd is. De universiteit van Fairbanks Alaska heeft in september 2017 een vernietigend onderzoek gepresenteerd wat het officieel 9/11 onderzoek van NIST (National Institute of Standards and Technology), het officiële onderzoek naar het instorten van de drie (!) WTC torens, volledig onderuit haalt.

 

Sinds 2009 wordt Vermeeren tientallen keren per jaar uitgenodigd voor lezingen en debatten voor een zeer divers publiek van leken en academici. Ook is Vermeeren te zien in diverse TV- en radioprogramma’s bij alle commerciële en niet-commerciële omroepen.

Naast wetenschapper is Vermeeren ook schrijver en ook een begenadigd musicus en kunstschilder. Sinds september 2017 is hij onafhankelijk denker, wetenschapper en filosoof.

Lezingen 

Coen Vermeeren is uit te nodigen voor spreekbeurten en debatten. Voor zowel publieke als besloten evenementen. Stuur een mail naar info@coenvermeeren.nl voor meer informatie. In de agenda op deze website is te zien waar Coen Vermeeren lezingen geeft die publiek toegankelijk zijn.